Ønske om fælles kalender

Den 4 december blev der afholdt kommunikationscafe. - Alle lokalblade, hjemmesider og personer med interesse for kommunikation i området var inviteret.
06-12-2017 23:11:50

Der er stort ønske om at lave en fælles kalender for hele klyngeområdet. 

Koordinationsgruppen arbejder på at finde en løsning på dette sammen med Webmaster. 

Kalendren kræver at foreninger og lokaleblade melder ind med årshjulet med arrangement og dato, tid og sted  

Der kommer snarrest en udmelding, hvor disse oplysninger skal sendes til. 

Der var også ønske om at alle lokalblade lægges op på  denne hjemmeside.  

Herved får bladene et større publikum og bliver lette at finde for alle borgere i området. 

Der laves et nyt møde i marts - hvor alle med interesse for kommunikation er velkommen. Nærmere dato meldes ud snarrest