55.414 kr blev fordelt på demokratisk vis.

I dag valgte over 120 personer i alle aldersgrupper at deltage i en demokratisk afstemning om fordeling af 55.414 kr. i borgerbudgettet på Espe Skole.
19-11-2017 17:12:24

 135 personer har deltaget i lokale borgermøder siden oktober og 3 skoler har været aktive med at inddrage børnene i ideudvikling

Det hele kulminerede så i dag med et fælles borgermøde, hvor alle borgere var indbudt.

Over 120 borgere og mange nye ansiger var mødt op til fællesmødet på Espe skole

En gammel demokratisk proces blev idag anvendt , da 55414,96 kr skulle fordeles til de 8 projekter, der havde ansøgt borgerbudgettet. 

Projekterne blev fremlagt.  Fra Espe skole valget 5 friske unge  fra elevrådet at stille sig op og fortælle om deres drøm om en tarzan bane.

2 unge fra Rudme fortalte om deres 4 projekter . Alle var lydhør og der var opbakning til alle projekterne. 

Hillerslev valgte at trække deres projekt om at søge midler til en pinsefest, da juristerne i FMK ikke kan acceptere at støtte fester med midler fra borgerbudgettet.   Der var stor opbakning til deres ansøgning om at afholde en fest og de blev opfordret til at søge om et fælles telt til næste år. 

En dreng fra elevrådet  foreslog at midlerne skulle fordelt ligeligt mellem alle projekterne og efter en saglig og god debat blev det afgørelsen.  Projekterne blev samlet i 4 områder, og hvert område blev tildelt 1/4 af det samlede beløb. 

Dvs projeterne fra henholdsvis  Espe, Rudme, Vantinge og Krarup blev tildelt  13.853 kr hver. 

Ikke nok til at projekterne kan realiseres uden anden støtte, for der var søgt fra 18.750 kr til 50.000 kr. 

Alle projekter må derfor ud og søge om midler i andre puljer. 

Opfordringen lyder derfor til politikerne fra hele forsamlingen...... Der er behov for flere penge i borgerbudgettet til næste år.

 

Koordinationsgruppen for borgerbudgetttet området Hånden under Midtfyn Tyge Morgensen og Tina Ellegaard  er enige om det har været en yders velllykket proces, der har givet kendskab til hinanden,i Klyngen på en ny måde. Det har givet fælleskab, ejerskab og og borgere nær demokrati.  

Nu glæder vi os til at hjælpe projeterne videre med at søge midler i løbet af 2018.

 

Læs mere om projekterne der har fået støtte  her