Gestelev-Heden-Vantinge

Området består af de tre byer Gestelev, Heden og Vantinge som har ca. 1100 indbyggere og har udgjort et lokalområde i ca. 10 år. 

De tre sogne har eget forsamlingshus og egen kirke, hver med sin præst. Gestelev hører sammen med Herringe-Rudme.
Heden hører samme med Nr. Søby og Vantinge hører sammen med Hillerslev og Espe sogne.

Gennem de sidste 10 år har der igen været en positiv udvikling og der er bygget omkring 15 huse, Beboerforening og Forsamlingshus drives nu af en samlet forening for at samle kræfter og begrænse administrationen.

Erhvervsmæssigt præges Heden af Heden Maskinforretning og af landbrug. Der er fortsat god tilflytning til Heden og i 2015 havde Heden den højeste ”fødselsrate” i Faaborg Midtfyn Kommune, i forhold til indbyggertallet, - med 6 nyfødte.

Aktivitetsmæssigt samler beboerne sig især om fælles arrangementer i forsamlingshuset og på legepladsen ”Heden City” midt i byen. Heden og Vantinge er fælles om den lokale idrætsforening HEVA – Heden-Vantinge ungdoms- og idrætsforening, som har 50 års jubilæum næste år.

HEVA forestår udover de forskellige idrætsaktiviteter også fester og arrangementer, Sankt Hans, Idrætsfest, Høstfest mv.

Vantinge: Landsbyen er centreret om byens aktivitetsplads og den gamle skole, hvor boligmassen bærer mere præg af parcelhuskvarter – end af den oprindelige landsby. Oplandet udgøres derimod af mange husmandssteder og ejendomme, hvor der i dag er hobbybrug, mange har hestehold og samles om ridesporten.

Vantinge adskiller sig fra Heden og Gestelev, ved at have relativt mange arbejdspladser lokalt. 

I perioder har der været ”ind-pendling” til Vantinge til især Miljøvirksomheden NLM, Heldagsskolen, Vantinge Møbelindustri, -VVS, -Autoværksted, Byggeri-og entreprenørfirmaer, landbrug samt stadigt flere beboere med hjemmearbejdspladser inden for handel, musik og –konsulentbranchen.

Gestelev

Heden

Vantinge