Ansøgningsskema BorgerBudget 2017

Har du en god ide, og kan du gennemføre projektet inden udgangen af 2018, så kan du indstille dit projekt til BorgerBudget 2017. Du skal blot senest den 12. november 2017 udfylde og indsende en ansøgning til projekter@haandenundermidtfyn.dk

Relevante dokumenter indeholdende f.eks. budget, interessetilkendegivelser fra andre lokale aktører og andet bedes vedhæftet mailen.

Har du et billede der overordnet fortæller om projektet eller om projektejere bedes dette også vedhæftes.

Brug enten nedenstående skemaer eller lav jeres egen ansøgning i Word-format med tilhørende bilag og konverter det til PDF-format.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Titel
  2. Hvilken gruppe står bag ideen (kun navne/forening/organisation/virksomhed):
  3. Hvad hedder den ansvarlige kontaktperson (navn, adr., mail, tlf.)
  4. Kort beskrivelse af ideen – max. 300 ord.
  5. Hvor stort et beløb søges der om
  6. Projektets samlede pris, hvis det koster mere end det ansøgte
  7. Gerne et vedhæftet billede

Download et af følgende skemaer:

Bemærk at du skal gemme skemaerne lokalt på din PC for at redigere i dem.