Procesplan for Borgerbudget 2017

1. Involvering - august/september

Ansvarlig: Koordinationsgruppen
Deltagere Tina og Tyge
Hvad:
 • Designe processen og Involvere lokale tovholdere
  • Rudme: Tyge
  • Heden/Vantinge: Karl Peter + Kasper
  • Hillerslev: Tina
  • Gestelev: Heidi + Kamille
  • Krarup: Skoleleder
  • Espe: Skoleleder/hal/forsamlingshus (Tyge)
 • b) Unge med på råd. Kontakt til skolernes ældste klasser.
 • c) Aftale dato og lokale med lokale tovholdere til et ideudviklingsmøde primo oktober.

2. Prikkerunde - september

Ansvarlig: Lokale tovholdere (+ evt Tina/Tyge)
Hvad:
 • Lokale projektmagere, kreative sjæle og centrale aktører prikkes/inviteres direkte ved personlig henvendelse. De gøres opmærksom på klyngen, på borgerbudgetteringsprocessen og inviteres til ideudviklingsmødet.
 • Offentliggørelse af ideudviklingsarrangementet i lokale blade, FB sider, infostandere og maillister. Alle inviteres
 • Artikel til ”Vores Egn” og lokale blade deadline 1.9.

3. Udviklingsmøde - primo oktober

Ansvarlig: Lokale tovholdere (+ evt Tina/Tyge)
Sted: Lokale forsamlingshuse/skoler/haller
Deltagere: Prikkede lokale projektmagere og alle borgere inviteres
Hvad:
 • Afholdelse af et ideudviklingsmøde ca 3 timer 
 • Igangsætning af lokale projektudviklingsgrupper 

4. Projektsparring - 25. oktober kl. 19:00

Ansvarlig: Koordinationsgruppen for Ringeegnen (+ Tine og Tyge)
Sted: Espe SKole
Deltagere: Kreativt panel (De Røde Malkekøer)
Indhold: Fællesmøde, hvor hver projektgruppe kan komme og få sparring på deres ide. Der sammensættes et kreativt ekspertpanel som kan hjælpe ideen videre.

5. Projektindlevering - 12. november kl. 23:59

Ansvarlig: Kjeld, Tina og Tyge
Tidspunkt Senest d. 12. november 23:59
Hvor www.haandenundermidtfyn.dk/projekter eller pr mail projekter@haandenundermidtfyn.dk
Beskrivelse Projekterne skal beskrives på én A4-side enten på dynamisk dokument på hjemmesiden eller som downloaded dokument.
Projekterne synliggøres på hjemmesiden. 

6. Afstemningsmøde  - 19. november kl. 14:00

Ansvarlig: Tina og Tyge
Tidspunkt 19. november kl. 14:00
Sted Espe Skole
Deltagere Alle fra landsbyklyngens lokalsamfund
Indhold Afstemning om projekterne
Forslagene vises frem og debatteres.
Afstemningsreglerne besluttes af den tilstedeværende forsamling.

7. Implementering - 2018

Ansvarlig: Landsbyklyngens koordinationsgruppe
Beskrivelse Projekterne skal afvikles i 2018.
Koordinationsgruppen står for at følge op.